Quản lý công việc MV INVESTMENT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MV INVESTMENT
LÔ B2-36, 37,38, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP B

Izwork là công cụ quản lý quy trình tiến độ thời gian công việc, nhắc nhở đến hạn, sắp xếp công việc cần làm phù hợp cho mọi người.

Hướng dẫn Giao việc onLine vỚI IZwork:

Phân công giao việc và quản lý thời gian là mục tiêu chính của IZwork.
 Sắp xếp các công việc đến hạn theo thời gian thực
 Theo dõi tình trạng công việc (đã xong, chờ xử lý và thất bại)
 Tự động nhắc nhở nhân sự hoàn thành tiến độ đúng thời hạn

Để tìm hiểu về IZwork hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Gửi Email

Thank You!